Oferta

 • DORADZTWO
  – w zakresie instalacji do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza
  – audyty techniczne obiektów kubaturowych
  – audyty studni oraz obiektów sieciowych
  – kampanie pomiarowe – ( on-line, olfaktometryczne, chromatograficzne)
  – wybór najskuteczniejszej metody dezodoryzacji
 • PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
  • Kompleksowe sieci kanalizacyjne
  • Przyłącza kanalizacyjne do firm i budynków prywatnych
 • PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
  • Sieci wodociągowe do posesji
 • ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY
  • Prace ziemne i wykopy przy użyciu profesjonalnego sprzętu
  • Odwodnienia terenu, niwelacja i kształtowanie terenu, zagęszczanie gruntu, skarpowanie
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Kopanie fundamentów
  • Szamba tradycyjne i ekologiczne
 • SPAWANIE ALUMINIUM, STALI NIERDZEWNEJ I INNYCH METALI KOLOROWYCH
  • Spawanie metodami dobranymi na podstawie wymagań elementów do spawania, naprawiania i produkcji
  • Oferta skierowana do firm i klientów indywidualnych
  • Spawanie MMA, MIG, MAG, TIG, gazowe