Piaskowniki

27
paź
2016
Posted by: Tomasz Sosnowski  /   Category: Aktualności   /   Brak komentarzy

Piaskowniki to jeden z pierwszych elementów części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Wykorzystując efekt sedymentacji oczyszczają ściek z piasku. Schemat działania poniżej.

piaskownik

Piaskowniki poziome mogą być dodatkowo wyposażone w układy do napowietrzania ścieku oraz odtłuszczacze. Długość czynna urządzenia jest tak dobierana, aby uzyskać prędkość ścieku na poziomie 0,2 – 0,3 m/s.

Newralgicznym urządzeniem w tym układzie jest pompa piasku. W momencie zasypania piaskiem – przy bardzo dużych napływach (nawalne deszcze itp.), może dojść do zasypania się pompy piaskiem. Najczęściej dochodzi wówczas do zapychania się przewodów i zachodzi potrzeba udrożnienia instalacji. Zmodernizowaliśmy układ w taki sposób, żeby ułatwić obsłudze dostęp zarówno do samej pomy jak i do przewodu którym transportowana jest pulpa piaskowa do separatora.

Poniżej dokumentacja fotograficzna wykonanych prac.

Brak komentarzy