Rozszerzenie profilu działalności – absorbcja, biofiltracja,

28
lut
2016
Posted by: Tomasz Sosnowski  /   Category: Aktualności   /   Brak komentarzy

Miło nam poinformować Państwa że firma Hydronet z dniem dzisiejszym rozszerzyła zakres świadczonych przez nas usług i dotyczą one:

Oferujemy .:

  • doradztwa w zakresie instalacji do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza
  • audytów technicznych obiektów kubaturowych
  • audytów studni oraz obiektów sieciowych
  • kampani pomiarowych – ( on-line, olfaktometryczne, chromatograficzne)
  • wyboru najskuteczniejszej metody dezodoryzacji

Najczęściej stosowane technologie to :

Absorpcja w wodzie jest stosowana na przykład do usuwania fluorowodoru, czterofluorku krzemu oraz części innych zanieczyszczeń  z gazów emitowanych z wytwórni kwasu fosforowego metodą ekstrakcyjną oraz z innych źródeł, takich jak: produkcja aluminium – elektroliza Al2O3 w stopionym kriolicie AlF3×NaF, przemysł szklarski – np. zdobnicze trawienie szkła i porcelany kwasem fluorowodorowym i inne.

Filtry węglowe są powszechnie stosowanym elementem urządzeń klimatyzacyjnych. Innym przykładem zastosowania procesu adsorpcji może być dezodoryzacja gazów odlotowych z produkcji włókien wiskozowych (usuwanie CS2 , H2S i innych związków siarki). Przyczyną trudności są zachodzące na powierzchni sorbentów reakcje utleniania siarkowodoru do siarki elementarnej i kwasu siarkowego, które powodują samozapłony.

Biofiltracja polega na powolnym przepuszczaniu gazów przez warstwę materiału porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. Funkcję nośnika warstwy biologicznej najczęściej spełniają materiały organiczne: kompost, torf, kora drzew, słoma, spulchniona gleba itp. Pielęgnacja złoża polega na okresowym spulchnianiu i przekładaniu materiału, wprowadzaniu dodatków, kory drzew lub niewielkich ilości węgla aktywnego. Konieczne jest zwilżanie z intensywnością dostosowaną do sytuacji meteorologicznej oraz sprawne odprowadzanie nadmiaru wody opadowej.

 

Brak komentarzy