Stacja odwadniania osadów

27
wrz
2016
Posted by: Tomasz Sosnowski  /   Category: Aktualności   /   Brak komentarzy

Odwadnianie osadów ściekowych, to proces oddzielania wody od osadów, mający na celu zmniejszenie objętości osadów przed kolejnym etapem ich przeróbki lub unieszkodliwiania. Koszty przeróbki i usuwania osadów ściekowych, mimo niewielkich objętości osadów w porównaniu do objętości dopływających ścieków do oczyszczalni, mogą stanowić bardzo dużą część kosztów zakładu.

Od wielu już lat w procesie odwadniania osadów stosuje się różne urządzenia do separowania cieczy .:

– prasy komorowe

– prasy taśmowe

– wirówki

– prasy pierścieniowe

– prasy membranowe

Dobierając konkretne urządzenie należy kierować się takimi parametrami jak.:

– Średnia dawka flokulanta

– Maksymalne odwodnienie osadu (stopień suchej masy)

– Mętność odcieku

– Zużycie flokulanta

– Zużycie energii elektrycznej

– Koszt Serwisu i przeglądów

Przykładowy schemat stacji odwadniania poniżej:

schemat

W procesie odwadniania osadu powstają odcieki oraz osad odwodniony. Te pierwsze kierowane są najczęściej na początek układu oczyszczalni (do części mechanicznej). Odwodniony osad za pomocą przenośników lub pomp trafia do dalszego zagospodarowania.

Przedstawiamy poniżej w dokumentacji fotograficznej modernizację takiego układu transportu osadu pompami z wirówki na załadunek samochodowy.

Brak komentarzy